پروژه مهندس سلاروند-شهریار

مجموعه تولیدی آلو‌نما در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه تولید درب و پنجره های آلومینیومی و طراحی و اجرای نماهای مدرن از جمله کرتن وال،سرامیک و استرچ متال آغاز نمود و اکنون با بیش از یک دهه فعالیت در این زمینه با داشتن کادر مجرب و مهندسی، پروژه‌های مختلفی در سطح کشور اجرا و درحال انجام دارد.

تاریخ انجام: 1401/04/11
محل پروژه: شهریار
پروژه مهندس سلاروند-شهریار
پروژه مهندس سلاروند-شهریار
پروژه مهندس سلاروند-شهریار
پروژه مهندس سلاروند-شهریار
پروژه مهندس سلاروند-شهریار